Algemene Voorwaarden

Let op: Wanneer u een fotoshoot boekt gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

1. Fotoshoot 
Tijdens een fotoshoot worden er veel foto’s gemaakt.
Na afloop zal u een selectie afbeeldingen krijgen die naar inzicht van de fotografe fototechnisch in orde zijn.
U kunt geen beroep doen op afbeeldingen die de fotografe niet geschikt vindt om te tonen.
De fotografe heeft het recht te bepalen welke afbeeldingen wel of niet geschikt zijn om aan u te tonen.
Wanneer een kind, (of huisdier bij een dierenshoot), niet mee werkt kan dit van invloed zijn op de kwaliteit of het aantal van de afbeeldingen. De fotografe kan hier niet voor aansprakelijk worden gehouden.
Wordt het na de mening van de fotografe echter onmogelijk geschikte opnames te maken, wordt de fotoshoot afgelast en dient er € 30,- voor de gereserveerde tijd betaald te worden. Eventuele reiskosten dienen ook afgerekend te worden. Een fotoshoot wordt voor u persoonlijk gemaakt, waardoor de fotografe in geen enkel geval verplicht is geld terug te geven of een kosteloze reportage te verzorgen. Reiskosten binnen een straal van 10 kilometer van postcode 1354 JN zijn kosteloos, daarbuiten wordt er € 0,35 per kilometer berekend bij een fotoshoot op locatie. Tevens worden eventueel gemaakte parkeerkosten op locatie in rekening gebracht. Afbeeldingen op uw beeldscherm kunnen altijd iets afwijken van de originele afdrukken.
De fotografe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afdrukken die zijn gemaakt buiten de eigen fotovakcentrale om. Wanneer u na betaling digitale bestanden (op hoge resolutie) d.m.v. een downloadlink (WeTransfer) ontvangen heeft, kunt u deze gebruiken voor afdrukken bij een afdrukcentrale naar keuze. Deze mogen niet op internet geplaatst worden, hiervoor heeft u de kleine bestanden met het watermerk.

2. Betaling
De kosten dienen direct na de fotoshoot contant en gepast te worden voldaan. Er kan ook worden gepind. Er wordt pas gestart met de bewerking van de afbeeldingen, zodra het bedrag is ontvangen. Prijzen en pakketten mogen te allen tijde gewijzigd worden door de fotografe.

3. Verwerkingstijden
Het streven is er om het materiaal binnen 3 weken af te leveren. Mocht er door redenen als ziekte, technische mankementen etc. niet op tijd aangeleverd kunnen worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Een spoedbestelling is mogelijk, hiervoor wordt € 12,50 extra in rekening  gebracht. De levertijd bedraagt dan 1 week.

4. Verzending product(en)
Verzonden fotomateriaal zijn vanaf het moment van verzending voor uw eigen risico. Alle schade die de bestelling tijdens het transport oploopt, valt buiten de verantwoording van Happy Family Fotografie. Indien u dit risico niet wilt lopen, kunt u het fotomateriaal persoonlijk af komen halen aan het adres van de fotografe. Neem hiervoor contact op. Ook kunt u kiezen voor het aangetekend en verzekerd verzenden, de kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant. De fotografe kan in geen geval geld terug geven bij beschadiging of verlies tijdens transport. In overleg (en bij bewijs van beschadiging) kan uw bestelling tegen kostprijs opnieuw worden verzonden. De verzendkosten zijn hierbij voor eigen rekening.

5. Aansprakelijkheid
Happy Family Fotografie is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade aan uw eigendommen tijdens een fotoshoot of reportage. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het welzijn van het kind / huisdier. Houd uw kinderen, (of huisdier bij een dierenshoot), in de gaten dat zij niet aan de (dure en hete!) apparatuur zitten. Eventueel veroorzaakte schade zal op u worden verhaald.

6. Annulering
Wanneer een fotoshoot geboekt is en er een datum is geprikt dienen de klant en de fotografe deze afspraak na te komen. Annulering door de klant dient ook altijd schriftelijk / per mail te geschieden. In geval van ziekte of andere bijzonderheden kunt u vroegtijdig contact met de fotografe opnemen en zal er een andere afspraak gemaakt worden. Wanneer een fotoshoot op het laatste moment (binnen 24 uur) wordt afgezegd, worden er kosten in rekening gebracht. Dit omdat de fotografe qua tijd rekent op de fotoshoot. Wanneer u boekt en zonder geldige reden de fotoshoot afzegt wordt het gehele tarief in rekening gebracht. Mocht het voor de fotografe om een bepaalde reden onmogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, technische storing of een andere vorm van overmacht, dan zal er zonder extra kosten een nieuwe afspraak worden gemaakt. Als compensatie ontvangt u dan € 5,- korting.

7. Prijzen
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en zijn inclusief 21% BTW.

8. Acties
Winnaars van een fotoshoot dienen binnen 2 weken na de datum van de uitslag te reageren. Een gewonnen of gratis fotoshoot dient binnen 6 weken na reactie of uitgifte plaats te vinden, tenzij anders is afgesproken. Gratis of gewonnen fotoshoots worden eenmalig uitgevoerd. Heeft u een afspraak in een “actie maand” of op een “actie datum” en u meldt zich af, dan krijgt u helaas geen latere korting van deze actie. Mocht deze door (weers)omstandigheden niet kunnen plaats vinden, is het mogelijk eenmaal een nieuwe afspraak te maken.

9. Publicatie & Promotie
Happy Family Fotografie heeft de vrijheid afbeeldingen van fotoshoots te gebruiken voor promotie van Happy Family Fotografie. Wilt u niet dat uw afbeeldingen hiervoor worden gebruikt, maak dit dan schriftelijk of via email kenbaar voor de fotoshoot.

10. Copyright / Auteursrecht
Geen enkele afbeelding op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Happy Family Fotografie. De afbeeldingen blijven eigendom van Happy Family Fotografie. De opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde afbeeldingen. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op prive gebruik. Afbeeldingen mogen niet commercieel uitgebuit en/of doorverkocht worden. Op alle foto’s (ook digitaal), is het auteursrecht van toepassing. Bij iedere vorm van publicatie via de klant dient een logo, de tekst  “Happy Family Fotografie”  of “www.happyfamilyfotografie.nl” aanwezig te zijn. Wanneer dit niet het geval is kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden onder vermelding van eigen naam, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.

Happy Family Fotografie heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van deze website te wijzigen.